มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมงานดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ เทศน์มหาชาติ ฉลองราชย์ 60 ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  
     อาจารย์และนักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมงานดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ เทศน์มหาชาติ ฉลองราชย์ 60 ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาของชมรมศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมงาน ดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ เทศน์มหาชาติ ฉลองราชย์ 60 ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง 27 – 30 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้จะมีสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และวิทยาลัยพิษณุโลก เข้าร่วมการแสดงชุด ปิติยินดี ใต้ร่มพระบารมี ป้ออยู่หัว และบรรเลงดนตรีไทยประกอบกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์หิมพานต์ เพลงสาธุการ เพลงตวงพระธาตุ และบรรเลงวงกลุ่มสถาบันฯ เพลง ฉลองจัย ราชาภิเษก
 
22 สิงหาคม 2552 , 19:10 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่