ผวจ.เชียงใหม่ชี้ว่า การชุมนุมมวลชนที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลมาก เปิดโอกาสให้นักค้ายาเสพติดปฏิบัติการง่ายขึ้น

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หนักใจกรณีการจัดการชุมนุมของมวลชนที่ต้อง ใช้เจ้าหน้าที่ดูแลจำนวนมาก ทำให้การดูแลปัญหาอื่นหย่อนยานลง และขบวนการลำเลียงยาเสพติดก็ฉวยโอกาสปฏิบัติการง่ายขึ้น
นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากการที่มีความเคลื่อนไหวจัดการชุมนุมมวลชนในพื้นที่ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ละครั้งทางการต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยจำนวนมาก ซึ่งนอกจากเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณที่มาจากภาษีอากรของประชาชนทุกคนแล้ว การระดมกำลังตำรวจและอาสาสมัครมาจากพื้นที่ต่าง ๆ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ขบวนการค้ายาเสพติดปฏิบัติการลักลอบลำเลียงยาเสพติด เข้ามาหรือผ่านพื้นที่ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากจำนวนเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังมีน้อย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาทั้งหอการค้า สภาอุตสาหกรรม นักธุรกิจ และตัวแทนสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แสดงจุดยืนต้องการให้เชียงใหม่อยู่ในความสงบเรียบร้อย เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหากระทบกับระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร
 
22 สิงหาคม 2552 , 19:11 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่