พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเสด็จ สวนสัตว์เชียงใหม่

  
    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงนำพระสหายเยี่ยมลูกแพนด้าและสัตว์อื่นๆ ในสวนสัตว์เชียงใหม่
บ่ายวันนี้ (22 ส.ค. 52) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประธานอุปถัมภ์สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เสด็จ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยพระสหาย ทรงเยี่ยมลูกหมีแพนด้าในโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย ในโอกาสนี้ ได้มีโอกาสเข้าทอดพระเนตรหลินปิง ลูกแพนด้าซึ่งเกิดในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด ทั้งสองพระองค์ทรงชื่นชมความน่ารักและทรงสัมผัสแพนด้าน้อยหลินปิงด้วยความสน พระทัย ซึ่งหลินปิงนับเป็นความสำเร็จในการผสมเทียมของโครงการฯ หลังจากเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2550 และประสบความสำเร็จในปีนี้ โดยหลินปิงเกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ปัจจุบันอายุ 87 วัน มีน้ำหนักตัวกว่า 6 กิโลกรัม
จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรเชียงใหม่ซูสโนว์โดม ซึ่งสร้างขึ้นติดกับส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า เพื่อเป็นที่อยู่ของครอบครัวแพนด้าในช่วงฤดูหนาว และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ มีพื้นที่ 570 ตารางเมตร ภายในติดตั้งเครื่องทำหิมะมูลค่า 30 ล้านบาท สามารถปรับอุณหภูมิได้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งที่ลบ 8 องศาเซลเซียส นอกจากนั้น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ยังได้เข้าทอดพระเนตรเชียงใหม่ซูอควาเรียม ที่มีอุโมงค์ชมสัตว์น้ำที่ยาวที่สุดในโลก และทอดพระเนตรโคอาล่า ที่จัดแสดงอยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่ รวมทั้งเข้าทอดพระเนตรสัตว์กลางคืนในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอีกด้วย
ก่อนนี้เวลา 11.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ได้เสด็จยังวัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อทรงนมัสการพระพุทธรูปภายในวิหารคำ ถวายสักการะองค์พระพิฆเนศ และทอดพระเนตรการก่อสร้างพระอุโบสถเงิน ซึ่งการก่อสร้างเสร็จไปแล้วกว่าร้อยละ 50
 
22 สิงหาคม 2552 , 19:13 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่