ปลูกต้นไม้เพื่อแม่ของแผ่นดิน

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำประชาชนร่วมพิธีปลูกต้นไม้เพื่อแม่ของแผ่นดินที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นไม้เพื่อแม่ของแผ่นดิน” ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดโดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องนวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มีกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้แก่โลกและการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ผลของสภาวะโลกร้อนต่อความหลากหลาย ทางชีวภาพ ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ยิงหนังสติ๊ก เมล็ดพันธุ์พืช กระจายสู่ป่า 5 ชนิด คือ ตะคร้ำ มะชัก มะฝ่อ ตะขบป่า และจำปีรัชนี หลังจากนั้นได้ปลูกต้นอินจัน และชมนิทรรศการ การดำเนินการของสวนสาขาภูมิภคขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 5 แห่ง ( ศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่วมเกล้าฯพระราชดำริ จ.พิษณุโลก ศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออก จ.ระยอง ศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า จ.สุโขทัย สวนพฤกษศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่ง เกาะระ จ.พังงา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาอย่างเดียว แต่เพื่อเป็นทุน และเป็นตัวแปรสำคัญให้เกิดทรัพยากร สร้างรายได้สู่ประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนขณะที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีหน้าที่สำคัญนอกจากอนุรักษ์แล้วยังต้องจัดทำบัญชีความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพยากรภูมิปัญญาของประเทศ
นอกจากนี้ในงานยังมีการเสวนาทางวิชาการเรื่องผลของสภาวะโลกร้อนต่อความ หลากหลายทางชีวภาพ ในการนี้ผู้ที่บริจาคและอุปการะต้นไม้ จะได้มีชื่อติดที่ต้นไม้ตลอดอายุของต้นไม้นั้น และยังสามารถขึ้นไปดูแลต้นไม้นั้นได้ตลอดไป
 
23 สิงหาคม 2552 , 17:22 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่