ปีหน้าจะมีการจัดทำทางเดินยอดไม้ในสวนพฤกษศาสตร์

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุ ปีหน้าจะมีการจัดทำทางเดินยอดไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ระบบนิเวศน์ในมุมสูง
นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าอยากให้ประชาชนสนใจเที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ และศูนย์สาขาซึ่งมีทั้งหมด 6 แห่งในประเทศไทย ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถที่ทรงเป็นห่วงพสกนิกรไทย ทรงอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ ไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ ขณะที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์นั้น ระยะต่อไปจะจัดทำบัญชีความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้เป็นสมบัติของคนไทยทุกคน ไม่ให้มีกรณีเหมือนเปล้าน้อย ที่ต่างชาติไปจดลิขสิทธิ์ ทั้ง ๆ ที่ปลูกได้ในเมืองไทย ขณะเดียวกันในปีหน้า จะมีการจัดทำทางเดินยอดไม้ เพื่อให้ประชาชนที่ไปเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ได้สัมผัสกับธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ของต้นไม้และสัตว์ป่าในมุมสูง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่คาดว่าจะเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังกล่าวด้วยว่า ระยะต่อไปจะเข้าสำรวจพื้นที่ป่าทั้งหมด กรณีที่ประชาชนอยู่ก่อน ก็จะมีการทำความเข้าใจและร่วมอนุรักษ์ ส่วนผู้บุกรุกจะต้องมีมาตรการตามกฎหมาย โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ซึ่งจะสามารถจัดรูปที่ดินได้ต่อไป
 
23 สิงหาคม 2552 , 17:22 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่