แฟชั่นโชว์อัตลักษณ์แฟชั่นชนเผ่า ลาภเลิศหล้านภาลัย

  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ จัดแสดงแฟชั่นโชว์อัตลักษณ์แฟชั่นชนเผ่า ลาภเลิศหล้านภาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงแฟชั่นโชว์ อัตลักษณ์แฟชั่นชนเผ่า ลาภเลิศหล้านภาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ รวมกับศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย เอเดน และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดงานดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา โดยแสดงผลงานการออกแบบของนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบสิ่งทอ สาขาออกแบบ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ออกแบบจากผ้าทอไทย 48 รูปแบบ โดยดึงเอาความเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าต่าง ๆ มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ ในงานยังมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแสดงนิทรรศการอัตลักษณ์แฟชั่นดอกไม้ชนเผ่า 29 รูปแบบ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระเป๋าแฟชั่นชนเผ่า 29 รูปแบบ
 
23 สิงหาคม 2552 , 17:23 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่