เร่งหาแหล่งน้ำสำรองพร้อมตั้งเครื่องสูบน้ำกว่า 40 จุดแก้ปัญหาน้ำในอ่างเก็บน้ำน้อยที่สุดในรอบ 11 ปี

  
     โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง เร่งหาแหล่งน้ำสำรองพร้อมตั้งเครื่องสูบน้ำกว่า 40 จุดเพื่อเสริมน้ำที่จะส่งไปยังพื้นที่เกษตรกร ชดเชยปัญหาน้ำในอ่างเก็บน้ำน้อยที่สุดในรอบ 11 ปี
นายวัธนา กีรกะจินดา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง เปิดเผยว่า สถานการณ์ล่าสุดน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ลดน้อยที่สุดในรอบ 11 ปี มีปริมาณน้ำเพียงร้อยละ 11 ของความจุอ่างหรือประมาณ 26 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่น้ำที่ใช้ได้มีเพียง 13 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากฝนทิ้งช่วงและไม่มีพายุลูกใหญ่ ๆ เข้า ส่วนการทำฝนเทียมก็ไม่ตกในพื้นที่เหนืออ่าง โดยอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธาราส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด สันกำแพง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองและอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนเนื้อที่การเกษตรกว่าแสนไร่ ในจำนวนนี้เป็นนาข้างประมาณแสนไร่ อย่างไรก็ตามแม้ว่าน้ำในอ่างจะน้อย แต่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง ก็ได้สำรวจแหล่งน้ำเอกชนพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้กว่า 40 เครื่องใน 40 จุดเพื่อมาเสริมสำหรับส่งน้ำไปยังพื้นที่ของเกษตรกรและพร้อมจะสนับสนุนน้ำมันให้เกษตรกรด้วย
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงกล่าวในตอนท้ายว่าจากการทำนาปรังแบบไร้การควบคุมของเกษตรกร มีการขยายพื้นที่ทำนาปรังจาก 16,000 ไร่ เป็น 24,000 ไร่ ส่งผลระยะยาวต่อการขาดแคลนน้ำ โดยปีหน้าหากน้ำยังน้อยเช่นนี้ คาดว่าพื้นที่รับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่กวงจะต้องงดทำนาปรังด้วย
 
24 สิงหาคม 2552 , 17:06 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่