โครงการอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่งัด สู่อ่างเก็บน้ำแม่กวง จะส่งผลดีต่อเกษตรกรสองจังหวัด

  
     ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงระบุ หากรัฐบาลอนุมัติโครงการอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่งัด สู่อ่างเก็บน้ำแม่กวง จะส่งผลดีต่อเกษตรกรทั้งจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
นายวัธนา กีรกะจินดา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดวิกฤติการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราน้อยที่สุดในรอบ 11 ปี ประกอบกับความเดือดร้อนของเกษตรกรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรได้ร้องขอให้มีการสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตงมาสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่าโครงการกว่า 6,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค เป็นการแก้ปัญหาอย่างถาวร โดยการนำน้ำส่วนเกินจากอ่างเก็บน้ำแม่งัดมาใช้ในอ่างเก็บน้ำแม่กวง ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำทั้งจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง เนื่องจากพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำแม่กวงมีปัญหา เป็นเขตเงาฝน
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง กล่าวในตอนท้ายว่า หากรัฐบาลอนุมัติโครงการสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่งัด สู่อ่างเก็บน้ำแม่กวง นอกจากจะแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำไม่พอใช้ทางการเกษตรและอุปโภคบริโภคแล้ว ยังป้องกันปัญหาประชาชนละทิ้งถิ่นฐานและขายที่ดินเพื่อเข้าไปทำงานในเมืองได้อีกด้วย
 
24 สิงหาคม 2552 , 17:06 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่