เศรษฐกิจของประเทศไทยจะดีขึ้นในปีหน้า ตามกระแสเศรษฐกิจโลก

  
     เศรษฐกิจของประเทศไทยจะดีขึ้นในปีหน้า ตามกระแสเศรษฐกิจโลก ซึ่งธุรกิจที่พึ่งพาการใช้จ่ายในประเทศจะอยู่ได้ขณะที่ภาคส่งออกต้องปรับตัว
นายบัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วงเศรษฐกิจปัจจุบันภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องปรับตัว โดยการดูภาวะตลาดเป็นสำคัญ โดยต้องติดตามข้อมูลทางธุรกิจและโอกาสฟื้นตัวของประเทศ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบางรายอาจจำเป็นต้องได้รับสินเชื่อระยะยาว สภาพคล่องที่ยาวขึ้น ซึ่งจะต้องหาทางเจรจากับธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้เศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือไม่ต้องดูเศรษฐกิจโลกเป็นตัวตั้ง อย่างไรก็ตามคาดการณ์ไว้ว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะดีกว่าปีนี้ โดยจะเริ่มตั้งแต่ครึ่งหลังของปีนี้ ขณะที่ต้นปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลจากการส่งออก โดยธุรกิจที่พึ่งพาการใช้จ่ายในประเทศจะอยู่ได้ ตัวเลขสินเชื่ออุปโภค บริโภคจะขยายตัว แต่การส่งออก การท่องเที่ยว ต้องปรับตัว ขณะที่หนี้ที่ไม่เกิดรายได้อยู่ที่ร้อยละ 5.4 ของสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งธนาคารพาณิชย์ต้องหาความสมดุลต่อระบบเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้การปล่อยสินเชื่อนำไปสู่ NPL มากเกินไป
ขณะที่ค่าเงินบาท สะท้อนความเปลี่ยนแปลงสากลต่อเงินดอลล่าร์ ซึ่งความผันผวนต่าง ๆ ยังคงมีอยู่ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ดูแลให้ความผันผวนอยู่ในขอบเขตที่ไม่เป็นข้อจำกัดต่อเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันน้ำมันก็เป็นตัวแปรสำคัญของต้นทุนการผลิต
 
24 สิงหาคม 2552 , 17:06 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่