ประชุมวิชาการนานาชาติ บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริง ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริง 23-28 สิงหาคม 2552 นี้ ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 1st RMUTs International Conference บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริง The Role of Universities in Hands-On Education ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ จัดขึ้น ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัยที่เน้นปฏิบัติจริงจากมหาวิทยาลัยสู่สังคม เป็นการนำเสนอผลงานจากพันธกิจหลักของทางมหาวิทยาลัย นั่นคือการสร้างบุคลากรที่ผ่านการศึกษาพร้อมที่จะออกไปเป็นนักปฏิบัติใน สังคม
ภายหลังพิธีเปิดการประชุมแล้ว เป็นการปาฐกถาพิเศษโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา หัวข้อ Thailand’s Innovation Princess : HRH Princess Maha-Chakri Sirindhon เจ้าฟ้านักปฏิบัติในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการปาฐกถาและบรรยายพิเศษทางวิชาการอย่างหลากหลาย จากนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงอื่นๆ รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ นวัตกรรมด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานสิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์และ IT บริหารธุรกิจศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากทั่วโลกกว่า 30 ผลงาน โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2552 นี้
 
24 สิงหาคม 2552 , 20:08 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่