กอ.รมน.หวังประชาชนช่วยเป็นกำลังสำคัญช่วยป้องกันยาเสพติด นอกเหนือจากทางราชการและประเทศเพื่อนบ้าน

  
     ยาเสพติดเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญตามแนวชายแดน แม้ทางการจะมีมาตรการอย่างได้ผลรวมทั้งความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านเป็น อย่างดี แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน
ปัญหาความมั่นคงของชาตินับว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกฝ่ายให้ความ สำคัญและหาทางป้องกันแก้ไข ซึ่งหนึ่งในปัญหานั้นคือเรื่องยาเสพติด โดยเฉพาะปัญหาการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง แม้รัฐบาลจะออกมาตรการ 5 รั้วและ 2 โครงการ ที่สามารถหยุดยั้งขบวนการยาเสพติดได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่อาจกำจัดขบวนการให้หมดสิ้นไปได้
พันเอกธำรง ถาวร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายทหาร กล่าวว่า สถานการณ์โดยรวมทั้งตามแนวชายแดนและภายในประเทศ แม้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามสามารถขับเคลื่อนได้ดี มีการจับกุมได้อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้ปัญหาเบาบางลงได้ จึงต้องเร่งหาวิธีการเพิ่มเติมเพื่อเสริมจุดอ่อนของการปฏิบัติที่ผ่านมา
ทางด้านประเทศเพื่อนบ้านนั้น ที่ผ่านมาก็มีการประสานงานและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศมีข้อจำกัดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคต่อ การปฏิบัติงาน
ปัญหาลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาในประเทศไทย กับการลักลอบขนสารตั้งต้นออกไปเพื่อการผลิตยังคงมีอยู่ ลำพังเจ้าหน้าที่ทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้านก็คงดูแลได้ในระดับหนึ่งเท่า นั้น ที่สำคัญ หากได้รับความร่วมมือจากประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา และช่วยแจ้งเบาะแสเมื่อพบว่ามีเหตุต้องสงสัย จะเป็นกำลังสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะช่วยให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงได้
 
25 สิงหาคม 2552 , 19:24 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่