มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพเตรียมจัดพิธีบวงสรวงเพื่อขอขมาก่อนลงมือบูรณะองค์พระธาตุครั้งใหญ่ ในวันที่ 5 กันยายน 2552 นี้

  
     เตรียมจัดพิธีบวงสรวงเพื่อขอขมาองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ 5 กันยายน 2552 นี้ ก่อนลงมือบูรณะครั้งใหญ่ครั้งแรกหลังจากก่อสร้างมาแล้วกว่า 470 ปี ก่อนที่ปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจะกระทบกับทั้งองค์พระธาตุและ บริเวณที่ลาดเชิงเขาโดยรอบ
นายวัลลภ นามพงศ์พรหม กรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพแจ้งว่า นับตั้งแต่ได้มีการก่อสร้างพระบรมธาตุดอยสุเทพมาจนถึงขณะนี้เป็นเวลาประมาณ 471 ปีแล้ว แต่ยังไม่เคยมีการบูรณะครั้งใหญ่เลย ประกอบกับสภาพปัญหาภัยธรรมชาติต่าง ๆ ทั้งแผ่นดินไหว พายุรุนแรง และดินโคลนถล่ม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์พระธาตุได้ ดังนั้น สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร จึงได้มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีเอเชีย (AIT) ทำการตรวจสอบและศึกษาความมั่นคงแข็งแรงขององค์พระธาตุ รวมทั้งพื้นที่โดยรอบที่เป็นที่ลาดเชิงเขา พบว่ามีปัญหาทางเสถียรภาพหลายจุด จึงได้เสนอของบประมาณเพื่อทำการบูรณะและได้รับอนุมัติแล้ว ซึ่งประกอบด้วยการบูรณะองค์พระธาตุและศาสนสถานโดยรอบ เป็นเงิน 25 ล้านบาท รวมทั้งการปรับที่ดินเพื่อความมั่นคงตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณรอบพระธาตุอีก 2 พื้นที่
สำหรับการบูรณะเสริมความมั่นคงองค์พระบรมธาตุนั้น ได้ดำเนินการมาแล้ว 1 ระยะ โดยระยะที่ 2 นี้จะเป็นการบูรณะครั้งใหญ่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดพิธีบวงสรวงเพื่อขอขมาองค์พระธาตุตามประเพณี ในวันที่ 5 กันยายน 2552 เวลา 09.09 น. โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
สำหรับการเสริมความมั่นคงโดยรอบพระธาตุบริเวณที่ลาดโซน 1 เอ ก็ได้รับงบประมาณพร้อมผู้รับเหมาแล้ว ในวงเงิน 45,500,000 บาท จะดำเนินการในช่วงระยะนี้เช่นเดียวกัน ส่วนในโซน 1 บี คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในปีหน้า ในวงเงินงบประมาณ 84 ล้านบาท
 
25 สิงหาคม 2552 , 19:25 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่