คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานฉลองครบรอบการก่อตั้ง 45 ปี และ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.มล.ตุ้ย ชุมสาย

  
     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานฉลองครบรอบการก่อตั้ง 45 ปี และ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.มล.ตุ้ย ชุมสาย มีกิจกรรมให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครอบครัวและผู้สนใจได้ร่วมอย่างหลากหลาย
รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้ง ว่า คณะมนุษยศาสตร์ฯ กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 45 ปี การก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์ และในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.มล.ตุ้ย ชุมสาย คณบดีคนแรก และผู้มีคุณูปการต่อคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย
การร่วมกันทำบุญซื้อใบทองกวาว ติดต้นไม้แห่งความทรงจำและคำอธิษฐาน เพื่อนำไปหล่อเป็นพระพุทธรูป โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ และเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ งานรำลึก 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร. มล.ตุ้ย ชุมสาย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2552 มีพิธีทำบุญและพิธีเปิดห้องอเนกภัณฑ์ การเสวนา ระลึกถึงคุณูปการ ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวง ตุ้ย ชุมสาย
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครบรอบการสถาปนา 45 ปี คณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 29 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ UFO Bowling งานคืนสู่เหย้า รินใจให้น้อง เพื่อเฉลิมฉลอง 45 ปีชาวมนุษยศาสตร์ วันที่ 29 สิงหาคม 2552 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคาร HB7 การประชุมวิชาการนานาชาติ GLoCALL 2009 ในวันที่ 8 - 11 ธันวาคม 25 52 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-3270 หรือดูข้อมูลที่ http://human.cmu.ac.th
 
26 สิงหาคม 2552 , 10:46 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่