เตรียมเลือกตั้งใหม่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

  
     มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แทนคนเก่าที่ลาออกจากตำแหน่งแล้ว โดยจะใช้วันที่ 4 ตุลาคมนี้เป็นวันเลือกตั้ง
นายมานพ ศักดาพร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการการเลือกตั้งล่าสุดได้ข้อสรุปว่าให้เทศบาลนครเชียงใหม่จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แทนร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยจะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับจากวันนี้ (25 ส.ค. 52) เปิดสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2552 และวันที่ 4 ตุลาคม 2552 เป็นวันเลือกตั้ง โดยจะใช้บัญชีใหม่ เปิดรับสมัครผู้สมัครใหม่ทั้งหมด
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวในตอนท้ายว่า สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือการซื้อสิทธิขายเสียง หากมีหลักฐานพยาน จะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมด และจะเริ่มส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อสืบหาข่าว ขณะที่ก่อนหน้านี้มีการติดป้ายประกาศหาเสียง มีการออกโฆษณาหาเสียงตามบ้านเรือนประชาชนแล้ว หากมีการร้องเรียนคัดค้าน ก็จะต้องพิจารณาตามข้อกฎหมาย โดยแผ่นปลิวจะต้องมีขนาดไม่เกินกระดาษ A4 ขณะที่ป้ายหาเสียงจะต้องไม่เกินหนึ่งแผ่นไม้อัด ทั้งนี้จะประกาศรับสมัครในวันที่ 27 สิงหาคม 2552
 
26 สิงหาคม 2552 , 14:42 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่