ลู่ทางการค้า การลงทุนระหว่างไทยกับสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีนสดใส

  
     ลู่ทางการค้า การลงทุนระหว่างไทยกับสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีนสดใส เส้นทาง R3a และสะพานข้ามแม่น้ำโขงจะเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับขนส่งสินค้าที่สามารถทำตลาดได้ดีในจีน
นางสาวสุวิมล ติลกเรืองชัย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าไทย ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดเผยว่า ลู่ทางการค้าการลงทุนระหว่างภาคเหนือตอนบัน กับสิบสองปันนา มีโอกาสมาก ทั้งนี้เชียงใหม่อยู่ห่างจากสิบสองปันนาประมาณ 300 กิโลเมตร มีเส้นทางเชื่อมโยง เส้นทาง R3a ระหว่างไทย ลาวและจีน นอกจากนั้นยังสามารถส่งสินค้าทางเรือและทางเครื่องบิน สินค้านำเข้าจากไทยคือผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ผลไม้สด เครื่องประดับ งานหัตถกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน อาหาร น้ำมันเชื้อเพลิง เสื้อผ้า เนื่องจากสินค้าไทยมีคุณภาพดีกว่า สามารถขายได้ราคากว่า
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าไทย ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวด้วยว่า ในอนาคตอันใกล้ สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 จะสำเร็จ ซึ่งจะเป็นอีกเส้นทางเศรษฐกิจที่ควบคู่กับเส้นทาง R3a สามารถเชื่อมโยงการค้า การลงทุน ไทย ลาว จีน โดยจีนตั้งเป้าจะใช้เส้นทางนี้ส่งออกไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ ขณะที่ไทยนั้นได้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษไว้รองรับเช่นกัน
 
26 สิงหาคม 2552 , 18:46 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่