รัฐบาลจะส่งเสริมธุรกิจ 6 ประเภทโดยจะปลอดภาษี 8 ปีแรก และจะเก็บภาษี 50%ช่วง 5 ปีหลัง

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุ รัฐบาลจะส่งเสริมธุรกิจ 6 ประเภทโดยจะปลอดภาษี 8 ปีแรก และจะเก็บภาษีร้อยละ 50 ช่วง 5 ปีหลัง
นายชาญชัย ชัยรุ่งเรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวในงานสัมมนาเรื่องผลักดันการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดสัมมนาดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการ นักธุรกิจในภาคเหนือ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทำความเข้าใจนโยบายการส่งเสริมการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ปีนี้เป็นปีส่งเสริมการลงทุน โดยจะไม่เก็บภาษีนักลงทุน 6 กลุ่มประเภท 8 ปีแรกไม่เก็บภาษี และ 5 ปีหลังเก็บภาษีร้อยละ 50 สำหรับผู้ประกอบการทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ การกู้เงินตั้งแต่ 50,000-500,000บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้เพียงบุคคลค้ำประกันเท่านั้น ตั้งเป้าไตรมาสที่ 4 เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น
สำหรับภาคเหนือมีโรงงานอุตสาหกรรม 320 แห่ง จะมีการผลักดันการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายให้ชายขอบของประเทศไทยเป็นแหล่งอุตสาหกรรม หากขาดแคลนแรงงานก็จะใช้นโยบายอาเซียน+จีน ขณะที่การคมนาคม เส้นทาง R3a สะพานข้ามแม่น้ำโขง เป็นช่องทางสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทย-จีน ซึ่งหากไทยรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตอีกเท่าตัว โดยจะเอื้อสิทธิประโยชน์ระหว่างกันในประเทศแถบนี้
 
28 สิงหาคม 2552 , 16:20 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่