TOT มอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ TOT IT School ให้กับโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

  
    บริษัท TOT สนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ รวมมูลค่า 1 ล้านบาทให้กับโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สำหรับใช้ในการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2552 บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ TOT IT School ให้กับโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา สำหรับให้โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมใช้ในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งการให้บริการทางศึกษาแก่ ประชาชน ครูและชุมชน โดยมีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานในพิธี นายรังสรรค์ จันนฤกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบ พันตำรวจตรี ศุวัฒน์ สุพันธ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เป็นผู้รับมอบ และนายบันเทิง จิตตะยโสธร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นสักขีพยาน
สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ทำการส่งมอบครั้งนี้รวมมูลค่า 1 ล้านบาท ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ภายในห้อง รวมทั้งการตกแต่ง ปรับปรุง ทาสี จัดบรรยากาศภายในห้องให้เอื้อต่อการให้บริการนักเรียน ครู รวมทั้งองค์กรอื่นๆ ในพื้นที่ด้วย
 
28 สิงหาคม 2552 , 21:56 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่