เจ้าคณะอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เตือนสติข้าราชการต้องรักษาศีล 5 โดยเฉพาะผู้ที่เป็นระดับหัวหน้า เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความสุขทั้งของตนเองและบริวารรอบข้าง

  
    การบรรยายธรรมะก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ เจ้าคณะอำเภอหางดงได้ให้ข้อคิดแก่ข้าราชการว่าต้องรักษาศีล 5 เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความสุขทั้งของตนเองและบริวารรอบข้าง นอกจากนั้น ยังต้องอยู่ในความสมัครสมานสามัคคี รักแผ่นดินและพระเจ้าอยู่หัว
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 8/2552 วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้อาราธนาพระครูอาทรวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองตอง เจ้าคณะอำเภอหางดง มาบรรยายธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังก่อนการประชุม
เจ้าคณะอำเภอหางดงได้บรรยายธรรมสำหรับข้าราชการ โดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้บังคับบัญชาคนว่า ต้องตั้งอยู่ในศีล 5 ซึ่งแบ่งออกเป็น การห้ามฆ่าสัตว์ หมายถึงต้องมีความเมตตา มีความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ต้องรักและห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าทำร้ายหรือทำลายกันเพราะเราเป็นมนุษย์ร่วมโลก ห้ามลักทรัพย์ หมายถึงอย่าตั้งอยู่ในความโลภ อย่าเห็นแก่อามิสสินจ้างหรืออยากได้อยากมีเกินไปจนเกิดการคอรัปชั่นโกงกิน อย่าประพฤติผิดในกาม คืออย่าตกอยู่ในอำนาจกามราคะ ต้องรู้จักความสันโดษ พอใจในสิ่งที่มีคือคู่ชีวิตที่บ้าน เพราะหากมีบ้านเล็กก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้น เมื่อหาได้ไม่พอก็จะนำมาซึ่งการทุจริตคอรัปชั่น อย่าเป็นคนพูดโกหก เพราะจะขาดความน่าเชื่อถือ ยิ่งคนเป็นหัวหน้ายิ่งต้องไม่โกหก เพราะจะนำมาซึ่งการเสื่อมความศรัทธา อย่าดื่มสุราของมึนเมา เพราะสุราทำให้ขาดสติ ไม่มีการแยกแยะสิ่งดีสิ่งชั่ว นำมาซึ่งการกระทำความผิดอย่างอื่นอีกหลายประการ
เจ้าคณะอำเภอหางดงกล่าวว่า หากทุกคนตั้งอยู่ในศีลในธรรมก็จะมีแต่ความสุขความเจริญทั้งตัวเองและบริวารรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือครอบครัวที่อยู่ทางบ้าน แต่หากกระทำการไม่มีศีลมีธรรมก็จะเจอแต่ปัญหาอุปสรรค มีแต่ความทุกข์ ทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรือง ที่สำคัญ ขอให้ทุกคนอยู่ในความสมัครสมานสามัคคี รักผืนแผ่นดิน รักพระเจ้าอยู่หัว รักพระราชินี เพราะหากขาดพระเจ้าแผ่นดินแล้วบ้านเมืองเราจะหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง
 
28 สิงหาคม 2552 , 21:57 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่