110 ปี ตำรวจภูธรภาค 5 รวมพลังต้านยาเสพติด

  
     ตำรวจภูธรภาค 5 จัดกิจกรรม 110 ปี ตำรวจภูธรภาค 5 รวมพลังต้านยาเสพติด เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสถาปนาสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ครบ 110 ปีและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
พลตำรวจโทสมคิด บุญถนอม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 110 ปี ตำรวจภูธรภาค 5 รวมพลังต้านยาเสพติด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 จัดงานดังกล่าวเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสถาปนาสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ปีที่ 110 และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ทั้งนี้จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐบาลจึงได้ปรับกรอบแนวคิด โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน 7 โครงการหลักเป็นแนวปฏิบัติ ขณะที่พื้นที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นแหล่งต้นกำเนิดของยาเสพติดที่ทะลักเข้าประเทศ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างกระแสความตระหนักในหมู่ประชาชน เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ สร้างความร่วมมือในภาคประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 และหน่วยงานในสังกัดให้ประชาชนรับทราบ
กิจกรรมในงาน 110 ปี ตำรวจภูธรภาค 5 รวมพลังต่อต้านยาเสพติด มีการแสดงของตัวแทนนักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ การเสวนาทางวิชาการ สัมภาษณ์พิเศษ ดารา นักร้องยอดนิยม มินิคอนเสิร์ตของศิลปินค่ายอาร์เอส. งานจัดระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม นี้
สำหรับกิจการตำรวจได้พัฒนาตามแบบอย่างตะวันตกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 และขยายสู่ภูมิภาคในสมัยรัชกาลที่ 5 ภาคเหนือตอนบนเรียกมณฑลพายัพ กิจการตำรวจเริ่มต้นในปี พ.ศ.2442 มีที่ทำการกองตำรวจภูธรมณฑลพายัพที่นครเชียงใหม่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลพายัพคนแรกคือ นายพันตำรวจเอกพระประกอบรณการ หรือเพิ่ม บุณยพรรค กำลังพลระยะแรกใช้การจ้างและการเกณฑ์ และว่าจ้างนายทหารจากประเทศเดนมาร์คเป็นครูฝึก
 
29 สิงหาคม 2552 , 17:07 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่