เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 4 ตุลาคม 2552 นี้

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี หลังจาก กกต. กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2552 โดยจะเปิดรับสมัคร 3-7 กันยายน 2552 นี้
ดร.เคน สันติธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ให้เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วัน นับจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ ซึ่งขณะนี้ได้กำหนดวันเลือกตั้งแล้วคือ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2552 และเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง 3-7 กันยายน 2552 ทั้งนี้ทางเทศบาลมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดการเลือกตั้ง เนื่องจากมีการเตรียมการล่วงหน้ามาอย่างต่อเนื่อง
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวถึงการคาดหมายจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งว่าคงไม่ต่ำกว่า 60% จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 113,303 คน แบ่งเป็น 175 หน่วยเลือกตั้ง และจะใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถานที่นับคะแนน คาดว่าจะมีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 คน โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เตรียมจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งขึ้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในครั้งนี้อีกส่วนหนึ่ง
 
30 สิงหาคม 2552 , 19:26 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่