รอง ผอ.รมน.เชียงใหม่ระบุว่า ความร่วมมือจากทุกฝ่ายรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยลดปัญหาแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน

  
    การลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตามแนวชายแดน เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ที่ทุกฝ่ายรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านต้องร่วมกันแก้ไขจึงจะสำเร็จได้
ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดนของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะชายแดนด้านสหภาพพม่า โดยมีผู้ประสานงานเพื่อนำแรงงานดังกล่าวเข้าไปทำงานในพื้นที่ส่วนใน ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงกรุงเทพมหานครและภาคอื่นๆ ของไทย แม้ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หาทางสกัดกั้นและจับกุมอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาก็ยังไม่หมดสิ้นไป
พันเอกธำรง ถาวร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายทหาร กล่าวว่า การระวังป้องกันแม้เป็นเรื่องยากและมีปัญหาข้อขัดข้องหลายประการ แต่จากนี้ไปทางการต้องหาทางป้องกันให้เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่จะเข้ามาใหม่
ในขณะที่รัฐบาลประกาศให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายให้เรียบร้อยภายในเดือนสิงหาคม 2552 ซึ่งหากดำเนินการแล้ว จะทำให้การจัดการเรื่องแรงงานต่างด้าวเป็นระบบระเบียบมากขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ต้องผลักดันกลับประเทศไป ซึ่งขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพียงแต่ต้องสามารถระบุสัญชาติให้ได้อย่างชัดเจนเท่านั้น
การป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย นอกเหนือจากการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้การดำเนินการประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น
 
30 สิงหาคม 2552 , 19:29 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่