มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบชาเลนจ์ ครั้งที่ 1

  
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดแข่งขันจักรยาน เสือภูเขาทางเรียบชาเลนจ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กันยายนนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดแข่งขันจักรยาน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เสือภูเขาทางเรียบชาเลนจ์ ครั้งที่ 1” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยจะจัดการแข่งขันดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2552 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นการเปิดตัววิทยาเขตแห่งใหม่ให้ประชาชนได้รู้จัก รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบเป็นกองทุนอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษายากจน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สำหรับการแข่งขันดังกล่าวจะใช้กติกาของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย เปิดการแข่งขัน 24 รุ่น รวมทั้งรุ่น วีไอพี.ไม่จำกัดอายุ ไฮไลท์ของการแข่งขันคือรุ่นโรลลิ่งสโตน แข่งขันปล่อยไหลลงเนินตัดสินโดยระยะทาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 08-1655-8451
 
1 กันยายน 2552 , 17:33 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่