ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประกวดผลงานจิตรกรรม เน้นศิลปวัฒนธรรมล้านนา

  
     ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดผลงานจิตรกรรม เน้นศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพื่อนำผลงานไปประดับท่าอากาศยานเชียงใหม่
ว่าที่เรืออากาศโทจตุรงคพล สดมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และนายวีระพันธ์ จันทร์สอน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประกวดผลงานจิตรกรรมหัวข้อ “ธรรมชาติสุดสวย ร่ำรวยศิลปกรรม เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา” ชิงเงินรางวัลกว่าสองแสนบาท โครงการดังกล่าวจะเปิดประกวดผลงานจิตกรรมทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยจิตรกรรมดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมล้านนา ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 30 ผลงานจะถูกประดับที่ห้องรับรอง และอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ และมีชื่อของเจ้าของผลงานติดไว้ใต้ภาพเป็นเกียรติประวัติ อีกทั้งจะจัดแสดงใน Exhibition Hall ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ช่วงเดือนธันวาคมปีนี้เป็นเวลา 1 เดือน
สำหรับรางวัล โดยผลงานที่ส่งประกวดจะต้องมีขนาดไม่เกิน 1.2 เมตร เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2552 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัดสินการประกวดวันที่ 25 กันยายน และมอบรางวัลในวันที่ 29 กันยายน 2552 ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยผลงานทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นกรรมสิทธิ์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-5392-2311, 0-5392-2380 และ 0-5394-4804 หรือ www.finearts.cmu.ac.th
 
1 กันยายน 2552 , 17:33 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่