จีนสิบสองปันนาสนใจนำลำไยไปหมักทำสุรา ถ้าได้รับความนิยมเชื่อว่าจะเพิ่มการนำเข้าจากไทยได้มากขึ้น

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่า การพบปะกับผู้แทนจากเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา พบว่าจีนใช้ลำไยเป็นวัตถุดิบสำหรับทำสุรา ซึ่งน่าจะเพิ่มโอกาสการส่งออกลำไยได้
นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการต้อนรับผู้ว่าการเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการสัมมนา โอกาสการค้าการลงทุนในเขตสิบสองปันนา และประชาสัมพันธ์โครงการนิคมอุตสาหกรรมจิ่งหง (เชียงรุ่ง) ณ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะเชื่อมโยงการค้าการลงทุนต่อกันแล้ว จากการที่คณะดังกล่าวได้ชมสวนลำไยและกระบวนการผลิตลำไย ทำให้เกิดความต้องการที่จะซื้อลำไยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับการทำสุรา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า หากการนำลำไยไปเป็นวัตถุดิบสำหรับทำสุรานี้ได้รับความนิยม การสั่งซื้อลำไยจากไทยก็จะเพิ่มขึ้น ทำให้มีการส่งออกลำไยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มตามมา ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยได้อีกทางหนึ่ง
 
2 กันยายน 2552 , 15:17 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่