ตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อทุกสื่อ พร้อมเตรียมจัดเดินรณรงค์ก่อนวันเลือกตั้งเพื่อกระตุ้นให้มีผู้มาใช้สิทธิ์เกิน 60%
นายเคน สันติธรรม ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ วันที่ 4 ตุลาคม 2552 ได้ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ 60% โดยได้เร่งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกสื่อ เช่น ป้ายผ้า ป้ายคัทเอาท์ ใบปลิว จดหมายข่าว สปอตวิทยุ Website รวมถึงการส่ง SMS ไปยังประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง นอกจากนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนด้านข้อมูลข่าวสาร จึงได้จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ขึ้น ณ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้สื่อมวลชนร่วมเสนอข่าวความเคลื่อนไหว เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งเกิดความตื่นตัว และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย นอกจากนั้น ยังกำหนดให้มีการจัดการเดินขบวนรณรงค์ เชิญชวน ให้ความรู้ แนะนำวิธีการลงคะแนน และสร้างกระแสการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย โดยเชิญตัวแทนเยาวชน ผู้นำชุมชน กลุ่มหนุ่มสาว ตลอดจนถึงพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เกินกว่าเป้า 60%
ส่วนการรายงานผลการเลือกตั้งในวันที่ 4 ตุลาคม 2552 นั้น ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป จะมีการรายงานสดบรรยากาศการเลือกตั้งและผลการนับคะแนน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ไปจนถึงเวลา 24.00 น. โดยมีบริษัท กสท.โทรคมนาคมเชียงใหม่ (CAT) ร่วมรายงานผลการนับคะแนนผ่านระบบ Conference รวมทั้งในเว็บไซต์ www.cmcity.go.th สำหรับ สอบถามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง ติดต่อได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โทรศัพท์ 0-5325-9118 และ 0-5325-9132 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.ทุกวัน
 
2 กันยายน 2552 , 19:28 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่