ลูกเสือชาวบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมชุมนุมแสดงพลังถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

  
    
นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 1 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการรวมพลังลูกเสือชาวบ้านทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ในการประกาศเจตนารมณ์ว่า สถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป โดยจัดการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2552 ภายใต้คำขวัญ รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี สดุดีองค์ราชันย์ มีลูกเสือชาวบ้านและวิทยากรร่วมชุมนุมทั้งสิ้น 909 คน แบ่งเป็น 5 ค่ายย่อย จาก 24 อำเภอ
กิจการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2514 และในปี พ.ศ.2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จทอดพระเนตรการแสดงกิจกรรมของลูกเสือชาวบ้าน ที่ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี และได้ทรงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จากนั้นกิจการลูกเสือชาวบ้านได้ขยายไปสู่ประชาชนทั่วทุกจังหวัด ในปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนกว่า 9 ล้านคน
 
18 กันยายน 2552 , 18:57 น. , อ่าน 1167  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่