กิจกรรมคืนชีวิตให้น้ำใส คืนน้ำไหลให้คลองแม่ข่าเนื่องในวันอนุรักษ์คู คลองแห่งชาติ

  
    หลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมคืนชีวิตให้น้ำใส คืนน้ำไหลให้คลองแม่ข่าเนื่องในวันอนุรักษ์คู คลองแห่งชาติ
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคืนชีวิตให้น้ำใส คืนน้ำไหลให้คลองแม่ข่า เนื่องในวันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ ณ บริเวณคลองแม่ข่า ถนนอัษฎาธร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนและตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแม่ข่าด้วยการใส่สารอีเอ็ม. ก้อนจุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อคืนสภาพน้ำในคลองแม่ข่าให้ใสดังเดิม ทั้งนี้เนื่องจากน้ำแม่ข่าเป็นหนึ่งใน 7 ชัยมงคลเมืองเชียงใหม่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
นอกจากปรับปรุงสภาพน้ำในคลองแม่ข่าให้ใสสะอาดแล้ว ยังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สองฝั่งคลอง จัดทำทางเท้าและทางจักรยาน อันจะช่วยลดปัญหาอาชญากรรม แหล่งซ่องสุม กำจัดสัตว์พาหะของโรค เร็ว ๆ นี้จะเสนอชื่อตัวแทนจากทุกชุมชนอย่างเป็นทางการและจะประชุมครั้งแรก ตั้งเป้าภายใน 3 ปี น้ำคลองแม่ข่าจะมีสภาพดีขึ้น
 
20 กันยายน 2552 , 16:56 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่