เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเตรียมส่งมอบสัตว์ป่าจำนวน 68 ตัวให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อนำไปปล่อยในป่าธรรมชาติหมู่บ้านสันติคีรี

  
     เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเตรียมส่งมอบสัตว์ป่าจำนวน 68 ตัวให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อนำไปปล่อยในป่าธรรมชาติหมู่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลองเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.เชียงราย
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ส่งมอบสัตว์จำนวน 68 ตัว ให้แก่กองบัญชาการ กองทัพไทย เพื่อสนับสนุนโครงการคืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ ของป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ ณ หมู่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลองเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายในวันที่ 22 กันยายน 2552 นี้ ซึ่งนายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งจะปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ในพื้นที่ป่าดังกล่าว เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติและป่าต้นน้ำ อีกทั้งแก้ปัญหาด้านความมั่นคงของชาติ ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน โดยกองทัพได้ไปจัดระเบียบปลูกป่าในพื้นที่ดังกล่าวจำนวน 9,000 ไร่ ระหว่างปี 2550-2563 เป็นเวลา 14 ปี ปัจจุบันปลูกป่าแล้วเสร็จแล้ว 5,000 ไร่ โครงการดังกล่าวประกอบด้วย การปลูกป่าสาธิต ปลูกป่าชาวบ้าน ปลูกป่าชุมชน ปลูกสวนป่า ปลูกป่าและทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกองบัญชาการกองทัพไทยได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเตรียมทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ อันประกอบด้วยป่าไม้ ต้นไม้ ลำธารและสัตว์ป่าซึ่งจะอยู่คู่ผืนป่าของไทยอย่างยั่งยืน
สำหรับสัตว์ป่าที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะมอบในครั้งนี้ประกอบด้วย กวาง 30 ตัว หมูป่า 30 ตัว นกยูง 8 ตัว รวม 68 ตัว สัตว์ป่าเหล่านี้ถูกเลี้ยงดูในลักษณะใกล้เคียงกับธรรมชาติอยู่แล้ว หากนำไปปล่อยในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ก็จะสามารถอยู่รอดปลอดภัย ซึ่งหากการดำเนินการครั้งนี้ประสบผลสำเร็จก็จะมีโครงการต่อเนื่องในอนาคต
 
21 กันยายน 2552 , 18:06 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่