ป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว นำสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าเข้าประเทศแถบยุโรปมีความผิดตามกฎหมาย

  
     รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามอบป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว นำสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าเข้าประเทศแถบยุโรปมีความผิดตามกฎหมาย โทษสูงสุดปรับกว่า 13 ล้านบาท
นางปัจฉิมา ธนสันติ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานมอบป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวในการนำสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าเข้าไปในสหภาพยุโรป มีความผิดตามกฎหมาย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมิให้ซื้อสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งขณะนี้หลายประเทศในแถบยุโรปได้มีมาตรการทางกฎหมายลงโทษผู้นำเข้า ถือเข้าไป หรือส่งออก ด้วยอัตราโทษที่สูง ซึ่งการตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนดังกล่าว จะช่วยลดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและแรงกดดันทางการค้าจากประเทศคู่ค้าได้
สำหรับการนำสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าเข้าไปในประเทศแถบยุโรปนั้น มีโทษแตกต่างกันออกไป ประเทศฝรั่งเศส มีโทษสูงสุดจำคุก 3 ปี ปรับสูงสุด 300,000 ยูโร หรือประมาณ 13,800,000 บาท และประเทศอิตาลีมีโทษปรับสูงสุด 10,000 ยูโร หรือ 460,000 บาทและบางประเทศจะปรับเป็นสองเท่าของราคาจริงของสินค้าที่ถูกละเมิด ที่ผ่านมีนักท่องเที่ยวชาวไทยหลายคนที่ถูกจับปรับแล้ว
 
22 กันยายน 2552 , 12:39 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่