เพื่อน ๆ และครูโรงเรียนห้วยทราย จัดทำบอร์ดแสดงความยินดีต้อนรับน้องหม่อง

  
     เพื่อน ๆ และครูโรงเรียนห้วยทราย จัดทำบอร์ดแสดงความยินดีเตรียมต้อนรับน้องหม่อง ทองดี ขณะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เตรียมมอบใบประกาศเกียรติคุณและททุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี
ที่โรงเรียนห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนของเด็กชายหม่อง ทองดี เด็กนักเรียนสัญชาติพม่า ที่ทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลที่ 3 แข่งขันเครื่องบินพับกระดาษ ล่าสุดทางโรงเรียนได้เตรียมการต้อนรับน้องหม่องด้วยการจัดทำป้ายไวนีลขนาดใหญ่ ประมวลภาพของเด็กชายหม่องขณะไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น ขณะที่เพื่อน ๆ น้อง ๆ และคณะครู อาจารย์ได้จัดบอร์ดแสดงความยินดี โดยมีบรรดานักเรียนและครูเขียนข้อความแสดงความยินดีกับ ฮีโร่คนใหม่ของโรงเรียน โดยเพื่อน ๆ ได้เตรียมการ์ดแสดงความยินดี พร้อมส่งตัวแทนไปรับที่สนามบิน ซึ่งจะมีนายอภิชาติ รัตนยรรยงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 นำคณะไปร่วมต้อนรับพร้อม ประธานกรรมการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ไปร่วมต้อนรับด้วย โดยนายอภิชาติกล่าวว่า การต้อนรับจะเป็นไปอย่างเรียบง่าย และในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา จะมีพิธีมอบรางวัลเป็นใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กชายหม่อง ขณะเดียวกันจะมอบทุนการศึกษาให้เด็กชายหม่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ล่าสุดมีกำหนดว่าเด็กชายหม่องจะเดินทางกลับมาถึงเชียงใหม่ในวันที่ 23 กันยายน 2552 โดยสายการบินแอร์เอเชียในเวลา 13.50 น.
 
22 กันยายน 2552 , 17:00 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่