เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษที่จังหวัดเชียงใหม่ ระบุกระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน และตลาดสดสีฟ้าเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรและผู้บริโภค
นายยรรยง พวงราช อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วิจัยและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนาการผลิตพืชผักปลอดสารพิษตั้งแต่ปี 2537 และขยายผลไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ โดยนำสินค้าเกษตรมาวางจำหน่ายทุกวันพุธและวันเสาร์ ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า กรมการค้าภายในได้จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรนำผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์ มาจำหน่ายเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภค เพื่อแก้ปัญหาด้านการตลาดให้สินค้าเกษตร ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนมาแล้ว 10 จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ มี 2 แห่ง คือที่วิสาหกิจชุมชน อำเภอสารภี และศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมั่นคง ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าราประหยัดโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และปลอดภัยต่อสุขภาพ
ปีนี้กระทรวงพาณิชย์มีโครงการตลาดสดสีฟ้า นำสินค้า และสินค้าเกษตรไปวางจำหน่ายแก่ผู้บริโภค โดยเน้นสินค้าพื้นบ้าน ในราคายุติธรรม ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 20 แห่งทั่วประเทศ ขณะเดียวกันจะประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ประชาชนให้รู้จักตลาดสดสีฟ้าให้มากขึ้นเพื่อช่วยลดภาระผู้บริโภคและหาตลาดสินค้าให้เกษตรกร
 
23 กันยายน 2552 , 18:50 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่