เวทีดีเบตผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

  
     ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 7 คนจากทั้งหมด 10 คน แสดงวิสัยทัศน์และประกาศนโยบายแก่กำลังพลและครอบครัวทหารที่สโมสรมณฑลทหารบกที่ 33
การแนะนำตัวและประกาศนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ให้กับกำลังพลและครอบครัวทหารสังกัดมณฑลทหารบกที่ 33 และกองพันทหารราบที่ 7 เชียงใหม่ โดยมีกำลังพล และครอบครัวเข้าร่วมรับฟัง มีผู้สมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่จำนวน 7 คน จากทั้งหมด 10 คน ร่วมมอบประกาศนโยบายการทำงาน ซึ่งกองทัพบกมีนโยบายสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สนับสนุนกิจกรรมการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง เพื่อส่งเสริมรณรงค์ให้เกิดอุดมการณ์ประชาธิปไตยแก่ประชาชน ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2552 นี้
ขณะนี้เขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีการแข่งขันหาเสียงสูงมากเนื่องจากเป็นช่วงโค้งสุดท้าย พบว่าผู้สมัครส่วนใหญ่ลงพื้นที่หาเสียงแบบเคาะประตูบ้าน ผู้สมัครหลายรายใช้วิธีแนะนำตัวในตลาดสด และรถแห่ ขณะที่พบว่ามีใบปลิวโจมตีผู้สมัครหลายคนออกมาเป็นระยะ ทุกตรอก ทุกซอยและถนนทุกเส้นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เต็มไปด้วยป้ายหาเสียงของผู้สมัคร ซึ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าหากตรวจสอบแล้วค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของผู้สมัครหลายรายอาจจะเกินกว่าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
 
23 กันยายน 2552 , 18:50 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่