เตรียมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมบ้านวัดจันทร์ หรืออำเภอกัลยาณิวัฒนา

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เตรียมนำคณะจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมบ้านวัดจันทร์ หรืออำเภอกัลยาณิวัฒนา ตรวจสถานที่ตั้งอำเภอชั่วคราวและสถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการใหม่
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่จัด โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ พบประชาชน ประจำปี 2552 และโครงการหน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนของจังหวัด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำงานบริการของหน่วยงานไปบริการประชาชนในพื้นที่ในลักษณะ One Stop Service และคลินิกแก้จน พร้อมรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์หาทางช่วยเหลือ โดยในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552 ณ บ้านวัดจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม หรือในพื้นที่ที่กำลังจะสร้างที่ว่าการอำเภอนามพระราชทานว่า กัลยาณิวัฒนา อำเภอที่ 25 ของจังหวัดเชียงใหม่
โดยคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเดินทางเส้นทางเชียงใหม่-แม่แตง-แม่มาลัย-ปาย ก่อนถึงตัว อ.ปาย มีทางเลี้ยวซ้ายเข้าสู่บ้านวัดจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนจะเริ่มให้บริการประชาชน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม One Stop Service กลุ่มให้บริการที่ประชาชนชื่นชอบ และคลินิกแก้จน ขณะที่อำเภอแม่แจ่มก็นำกิจกรรมสันทนาการ และการละเล่นประเพณีพื้นบ้านมาแสดงด้วย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเข้านมัสการเจ้าอาวาสวัดบ้านจันทร์ ตรวจสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนาชั่วคราว ที่วัดจันทร์ จากนั้นจะไปตรวจสถานที่เตรียมการก่อสร้างศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 2 ตำบลแจ่มหลวง และจะพบปะประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง โดยจะมีพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 25 ครอบครัว และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค 200 ชุดแก่ชาวบ้านที่ยากไร้
 
24 กันยายน 2552 , 12:51 น. , อ่าน 1447  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่