จัดแนะนำตัวผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แก่ทหาร ครอบครัว และประชาชน ที่ค่ายกาวิละ

  
    มณฑลทหารบกที่ 33 จัดให้มีการแนะนำตัวและประกาศนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้กับกำลังพลได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ที่สโมสรกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 จัดเวทีแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมประกาศนโยบาย แก่พลทหาร ประชาชน และสื่อมวลชนกว่า 300 คน โดยมีพลตรี ชานุกร ตัณฑโกศล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธาน
นายเคน สันติ ธรรม ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่กล่าวว่า มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นหน่วยงานที่มียอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2552 กว่า 2,500 คน มี 5 หน่วยเลือกตั้ง โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ให้ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ และการประสานงานในการเชิญผู้สมัครทั้ง 10 คน มาร่วมในเวทีแนะนำตัวประกาศนโยบาย ให้กับกำลังพลได้ทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกตั้ง ครั้งนี้
ทางด้านพลตรี ชานุกร ตัณฑโกศล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า กองทัพบกได้มีนโยบายที่จะสนับสนุนและรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในการเลือกตั้ง โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง รวมทั้งส่งเสริมรณรงค์ประชาสัมพันธ์แก่กำลังพลและครอบครัว ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีจิตสำนึกอุดมการณ์ประชาธิปไตย อีกทั้งทำหน้าที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรมให้มากที่สุด
 
24 กันยายน 2552 , 15:28 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่