เวทีสาธารณะ “จาวเจียงใหม่จะได้อะหยัง จากก๋านเลือกตั้ง 4 ตุลาฯ” เชิญผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ทั้ง 10 คน แสดงวิสัยทัศน์และเสนอนโยบาย

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับคณะ รัฐศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดเวทีสาธารณะ “จาวเจียงใหม่จะได้อะหยัง จากก๋านเลือกตั้ง 4 ตุลาฯ”โดยเชิญผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ทั้ง 10 คน แสดงวิสัยทัศน์และเสนอนโยบาย วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2552 เวลา 19.00 – 21.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า การจัดเวทีสาธารณะหัวข้อ “จาวเจียงใหม่จะได้อะหยัง จากก๋านเลือกตั้ง 4 ตุลาฯ” จะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ทั้ง 10 คน ได้ร่วมอภิปรายและแสดงวิสัยทัศน์รวมถึงนำเสนอนโยบายซึ่งจะนำมาพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ให้มีความเจริญก้าวหน้า หากได้รับการเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่นั้นได้รับทราบถึงแนวคิด และแนวปฏิบัติ สำหรับใช้เป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ประชาชนชาวเชียงใหม่ องค์กร เครือข่ายภาคประชาชน หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังเวทีสาธารณะดังกล่าวได้ ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2552 เวลา 19.00 – 21.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ โดยการจัดเวทีสาธารณะในครั้งนี้ จะมีการจัดถ่ายทอดเสียง ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ระบบ FM 93.25 MHz และ สถานีวิทยุ FM 100 MHz มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
24 กันยายน 2552 , 15:29 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่