จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีร้องเพลงชาติ ตามโครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็งวันที่ 2 ตุลาคมนี้

  
     จังหวัดเชียงใหม่เป็นลำดับที่ 13 ในการจัดพิธีร้องเพลงชาติ ตามโครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง สร้างบรรยากาศความรักและสามัคคีของคนในชาติในวันที่ 2 ตุลาคมนี้
สืบเนื่องจากรัฐบาลมีโครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง เพื่อสร้างบรรยากาศความรักชาติ รักประเทศไทย หลอมใจไทยเป็นหนึ่งเดียว โดยมุ่งเน้นให้คนไทยทุกคน ทุกจังหวัดได้ร่วมกิจกรรม ด้วยการร้องเพลงชาติ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นลำดับที่ 13 จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 2 ตุลาคม 2552 เวลา 18.00 น. ณ สนามหน้าอาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติ
สำหรับกำหนดพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 17.30 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันที่บริเวณสนามหน้าอาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 18.00 น.นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะนำข้าราชการ เจ้านายฝ่ายเหนือ และประชาชนร่วมร้องเพลงชาติ โดยมีวงดุริยางค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ บรรเลง ข้าราชการแต่งเครื่องแบบตามสังกัด เจ้านายฝ่ายเหนือ ประชาชนทั่วไป แต่งกายสุภาพ โดยมีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถ่ายทอดสด
 
25 กันยายน 2552 , 10:58 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่