เทศบาลนครเชียงใหม่จัดการอบรมแกนนำ อสม.ป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่อาจกลับมาระบาดรอบใหม่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้

  
    อสม.ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่กว่า 100 คน เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการระบาดที่อาจเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่จะ ถึงนี้
นายยงยุทธ อุ่ยประภัสสร รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมแกนนำ อสม.เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารดับเพลิง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรค และสามารถให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในการดูแลป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากการติดเชื้อ หรือการดูแลรักษาตนเองได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีอาการติดเชื้อ ทั้งนี้ อสม.มีส่วนสำคัญอย่างมากในการคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยในหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งให้คำแนะนำกับประชาชนและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อย่างทั่วถึง ประกอบกับระยะต่อจากนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนต่อต้นฤดูหนาว ที่มักมีการระบาดของไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่มากเป็นปกติของทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศเอื้อต่อการเจริญเติบโตของไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรค และหากการเฝ้าระวังไม่ดีพออาจทำให้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีการระบาดรุนแรง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้
ทั้งนี้ จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เริ่มชะลอตัวในกรุงเทพมหานคร แต่มีการขยายตัวสู่ต่างจังหวัดและชนบทมากขึ้น ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้ดำเนินการควบคุมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน โรงแรม สถานบันเทิง อสม. และประชาชนทั่วไป โดยการอบรมครั้งนี้มี อสม.ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เข้ารับการอบรมจำนวน 126 คน พร้อมกำหนดที่จะร่วมกันป้องกันควบคุมโรค ตามจุดหมายที่ร่วมกันตั้งไว้ว่า อสม.เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมใจ ร่วมสกัด ร่วมค้นหา หยุด การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
 
25 กันยายน 2552 , 11:31 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่