เชิญวัดและชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมตกแต่งซุ้มประตูป่าในงานประเพณีเดือนยี่เป็ง

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ เชิญชวน วัดและชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมตกแต่งซุ้มประตูป่าทั่วเมืองเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการประกวด ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2552
นายเคน สันติธรรม ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่เปิดเผยว่า งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ เป็นงานที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเดินทางมาเที่ยวจำนวนมาก เพื่อเป็นการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงาม อนุรักษ์วิถีชีวิตชาวล้านนา ให้ดำรงอยู่สืบไป เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญชวนวัดและชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดประกวดซุ้มประตูป่าเข้าร่วมประกวด ในช่วงของการจัดงานประเพณียี่เป็งประจำปี 2552 โดยเทศบาลนครเชียงใหม่จะสนับสนุนงบประมาณ ซุ้มละ 3,000 บาท ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามรูปแบบแนวทางที่กำหนด คือ จัดซุ้มประตูป่าทั่วเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2552 ซุ้มประตูป่าตกแต่งด้วยต้นกล้วย ดอกไม้สดหรือดอกไม้แห้ง ช่อริ้วทิวธง ประดับด้วยโคมประทีปหรือแสงไฟฟ้าให้สว่างสวยงาม โดยจะต้องมีคำขวัญ สุภาษิต คำคม หรือพุทธภาษิต เพื่อเป็นคติธรรมสอนใจ ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมบูชาผางประทีปในแต่ละวัด และจัดการแสดงดนตรีพื้นเมืองประกอบตามความพร้อมของแต่ละวัด
วัดหรือชุมชนที่สนใจ ติดต่อขอรับใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ณ สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5325-9166
 
25 กันยายน 2552 , 11:50 น. , อ่าน 1341  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่