อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน คืนป่าให้แผ่นดิน จัดที่ทำกินให้ราษฎร เพื่อสนองพระราชดำริ ระหว่าง 26-27 กันยายน 2552

  
     อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน คืนป่าให้แผ่นดิน จัดที่ทำกินให้ราษฎร เพื่อสนองพระราชดำริ ระหว่าง 26-27 กันยายน 2552 มีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนและอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างหลากหลาย
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า อำเภออมก๋อยกำหนดจัดงาน คืนป่าให้แผ่นดิน จัดที่ทำกินให้ราษฎร เพื่อสนองพระราชดำริ ในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2552 ณ ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรได้อย่างไร และเรื่อง คืนป่าให้แผ่นดิน จัดที่ทำกินให้ราษฎร เพื่อสนองพระราชดำริ การประกาศเจตนารมณ์ คืนป่าให้แผ่นดิน จัดที่ทำกินให้ราษฎร การมอบผลงานตามโครงการต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่ การฝึกอบรมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักกสิกรรมธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ โดยจะมีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ระบบเอฟเอ็ม 93.25 เมกกะเฮิร์ซ ในวันที่ 26 กันยายน 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
ส่วนในช่วงบ่ายวันที่ 26 และวันที่ 27 กันยายน 2552 เป็นการจัดกองคาราวานลงพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อแนะนำอบรมกิจกรรมพอเพียงต่างๆ เช่น การทำปุ๋ยอินทรีย์ ทำจุลินทรีย์น้ำ สารสกัดชีวภาพไล่แมลง ทำเตาเผาถ่านเอาน้ำส้มควันไม้ การเลี้ยงหมูหลุม การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง การทำนาอินทรีย์ การให้ความรู้ไม่เผาป่าเผาไร่ การสร้างบ้านดิน การใช้สมุนไพรรักษาชีพ และการทำน้ำยาอเนกประสงค์ โดยมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกันเป็นวิทยากร
 
25 กันยายน 2552 , 14:21 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่