คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ติดตามการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ในพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

  
    ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านมลภาวะทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ที่เดินทางมาติดตามการจัดการและแก้ไขปัญหาที่จังหวัดเชียงใหม่
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางมาติดตามมาตรการวิเคราะห์ผลกระทบและการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนในพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปที่ห้องประชุมท่าอากาศยานเชียงใหม่ จากนั้นได้เข้าร่วมเวทีประชาชน ณ สโมสรหมู่บ้านนิมมานนรดี ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
สำหรับปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบและนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย การเกิดอากาศหมุนจากเครื่องบินขณะทำการบินขึ้น ลง ทำให้กระเบื้องหลังคาหลุดร่วงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินรวมทั้งทำให้ได้รับบาดเจ็บในบางครั้ง ผลกระทบด้านมลภาวะทางเสียงที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ เนื่องจากการก่อสร้างบ้านไม่ได้ออกแบบสำหรับป้องกันเสียง และสุดท้ายควรมีหน่วยงานให้คำแนะนำช่วยเหลือการออกแบบและก่อสร้างบ้านเรือนที่จะสร้างใหม่ในบริเวณดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบให้น้อยลงและไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง ซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับทราบปัญหาพร้อมจะได้นำข้อมูลที่ได้รับเสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาแก้ปัญหาต่อไป
 
25 กันยายน 2552 , 15:08 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่