ผลการแข่งขันกอล์ฟรายการ TAT Amazing Fun Golf 2009 ที่สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

  
    ผลการแข่งขันกอล์ฟรายการ TAT Amazing Fun Golf 2009 ประจำปี 2552 สนามสุดท้าย ที่สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552
ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ TAT Amazing Fun Golf 2009 ประจำปี 2552 และได้จัดการแข่งขันสนามสุดท้ายที่ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้คึกคักอีกทางหนึ่ง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้
ไฟลท์ เอ (0-9) ชนะเลิศ ฉลอม พาทัน 37-39-76 (9) 67 รองชนะเลิศ ธนกฤต พัฒนจันทร์ 39-39-78 (9) 69 รองชนะเลิศอันดับ 2 อิสระ วงศ์รุ่ง 37-42-79 (8) 71
ไฟลท์ บี (10-18) ชนะเลิศ พงศ์เชษฐ์ มังคลาภิบาล 42-39-81 (12) 69 รองชนะเลิศ นิรัญ ปาณะดิษฐ์ 44-37-81 (11) 70 รองชนะเลิศอันดับ 2 วิภูษิต ตราชู 39-43-82 (12) 70
ไฟลท์ ซี (19-24) ชนะเลิศ นพรัตน์ ทองประเสริฐ 45-44-89 (19) 70 รองชนะเลิศ วีระพรรณ จันทร์เหลือง 42-47-89 (19) 70 รองชนะเลิศอันดับ 2 พ.ต.อ.ศุภพล อรุณสิทธิ์ 45-45-90 (19) 71
ไฟลท์ เลดี้ (0-24) ชนะเลิศ ชุติมา เดโชอุดมวัฒนา 40-37-77 (9) 68 รองชนะเลิศ อรอนงค์ วงษา 38-39-77 (7) 70 รองชนะเลิศอันดับ 2 มณีพันธ์ 50-44-94 (21) 73
 
27 กันยายน 2552 , 21:04 น. , อ่าน 1245  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่