ร้อง กกต.เชียงใหม่ พบผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กระทำส่อไปในทางผิดกฎหมายเลือกตั้ง

  
    ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ส่งเรื่องร้องเรียนต่อ กกต.เชียงใหม่ หลังจากพบว่ามีผู้สมัครหลายคนกระทำการส่อไปในทางมิชอบด้วยกฎหมายเลือกตั้ง
นายบารมี พจนามธุรส ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หมายเลข 9 นำเอกสารพร้อมภาพถ่ายและภาพวีดิทัศน์ มอบให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยระบุว่า จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้พบเห็นการกระทำของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก เทศมนตรีนครเชียงใหม่บางคน มีการใช้ชื่อพรรคการเมืองมาหาเสียง มีการหาเสียงให้ร้ายผู้อื่น มีการขนคนไปทำกิจกรรมและให้เงินเพื่อการจูงใจให้ลงคะแนนให้ และมีนักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองมาให้การสนับสนุน ซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง จึงได้นำหลักฐานดังกล่าวส่งให้กับเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการต่อไป
สำหรับการร้องเรียนครั้งนี้ นายบารมีไม่สามารถบอกได้ว่าพบเห็นการกระทำของผู้สมัครหมายเลขใดบ้าง และไม่สามารถบอกวัน เวลา และสถานที่ที่เกิดการกระทำขึ้น บอกเพียงแต่ได้ส่งหลักฐานให้ กกต. และขอให้ กกต.เป็นผู้พิจารณาติดตามสืบสวนสอบสวนเท่านั้น
 
28 กันยายน 2552 , 15:26 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่