ทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 12

  
     มาม่าคืนกำไรให้สังคม นำคณาจารย์ถ่ายทอดความรู้แก่เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ เตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 12 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือนับพันคนร่วมกิจกรรมดังกล่าว นายสุรัตน์ เกตุรัตนกุล ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2 บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด มหาชน กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันให้นักเรียนทั่วประเทศได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน จัดเป็นครั้งที่ 12 โดยมีขึ้นพร้อมกัน 4 ภาคทั่วประเทศ คือที่วิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักเรียนตอบรับเข้าร่วมโครงการกว่า 124,000 คน เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญรายวิชามาถ่ายทอดความรู้และแนะแนวการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้มีการพัฒนาหลักสูตรการสอนให้สอดคล้องกับระบบแอดมิชชั่นใหม่ ปี 2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะการสอบ o-Net ,GAT และ PAT เพื่อเสริมความพร้อมให้มั่นใจในการเข้าสนามสอบ โดยที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีสถิติสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ร้อยละ 64
นอกจากนี้สำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียน ยังสามารถติดตามการสอนผ่านเว็บไซต์ซึ่ง มาม่าร่วมกับเอไอเอส.ได้ทำการถ่ายทอดสดสัญญาณบอร์ดแบนด์ไปยัง 167 โรงเรียนทั่วประเทศ
 
28 กันยายน 2552 , 17:27 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่