รายงานพิเศษ : โครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มเข็ง จัดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นลำดับที่ 17 ของประเทศ วันที่ 2 ตุลาคมนี้

  
    รายงานพิเศษ : โครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มเข็ง จัดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นลำดับที่ 17 ของประเทศ วันที่ 2 ตุลาคมนี้ เพื่อสร้างบรรยากาศความรักและความสามัคคีของคนในชาติ
เสียงกล่าวคำปฏิญาณตนของประชาชนทุกหมู่เหล่าและเพลงชาติไทยที่ร่วมกันร้องขึ้นนั้น แสดงให้เห็นถึงจิตใจอันมุ่งมั่นในการแสดงออถึงความรักชาติ และภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่บรรพบุรุษได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยคงเป็นไทยอยู่จนทุกวันนี้
ประเทศไทยได้ชื่อว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ผู้คนจิตใจงดงาม มีความรัก โอบอ้อมอารีย์ เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มที่ประทับใจ หรือที่เรียกว่ายิ้มสยาม แต่เมื่อไม่นานมานี้ ได้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ส่งผลให้คนในสังคมได้เริ่มแบ่งฝักแบ่งฝ่าย จนกระทั่งรัฐบาลต้องมีโครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง เพื่อสร้างบรรยากาศความรักชาติ รักประเทศไทย หลอมใจไทยเป็นหนึ่งเดียว โดยมุ่งเน้นให้คนไทยทุกคน ทุกจังหวัดได้ร่วมกิจกรรม ด้วยการร้องเพลงชาติ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นลำดับที่ 13 จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 2 ตุลาคม 2552 โดยนายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติ
การร้องเพลงชาติไทย นอกจากจะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนไทยรำลึกถึงความเป็นชาติแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักร่วมในร่วมปกป้องรักษาชาติ ซึ่งพันโทศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 กล่าวว่าปัจจุบันคนไทยกำลังลืมประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในความเป็นชาติ
พิธีร้องเพลงชาติไทย ตามโครงการ ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง จะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 17.30 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันที่บริเวณสนามหน้าอาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 18.00 น.นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะนำข้าราชการ เจ้านายฝ่ายเหนือ และประชาชนร่วมร้องเพลงชาติ โดยมีวงดุริยางค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ บรรเลง ข้าราชการแต่งเครื่องแบบตามสังกัด เจ้านายฝ่ายเหนือ ประชาชนทั่วไป แต่งกายสุภาพ โดยมีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดตลอดการจัดงาน
 
1 ตุลาคม 2552 , 18:36 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่