ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและกรรมการนับคะแนน การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

  
    กกต.จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและกรรมการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในขณะที่ ผอ.กกต.ระบุว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ได้โดยไม่มีปัญหาและจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการหลังเที่ยงคืน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดการประชุมชี้แจงกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และ กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 2 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการทั้งหมดปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ วันที่ 4 ตุลาคม 2552 นี้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
นายพงษ์พันธ์ ริ้วทองทวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ไม่รู้สึกหนักใจในขั้นตอนใดสำหรับการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ หรือแม้แต่อาจจะมีปัญหาพายุฝนฟ้าคะนองมาเป็นอุปสรรค หากกระตุ้นให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของแต่ละคนก็เชื่อว่าจะไม่เป็นปัญหา แต่ที่หนักใจคือการซื้อสิทธิขายเสียงซึ่งมีข่าวอยู่เป็นระยะ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงการนับคะแนนด้วยว่า อาจจะใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงเนื่องจากสถานที่โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่เอื้ออำนวย สามารถนับได้ 30 กระดานเท่านั้น จึงคาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ประมาณหลังเที่ยงคืน
 
2 ตุลาคม 2552 , 18:16 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่