ชาวเชียงใหม่ประกอบพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวาย สมเด็จพระสังฆราชฯ ในโอกาสเฉลิมฉลองพระชันษา 96 ปี

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 8 รอบ 96 ปี ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษาครบ 8 รอบ 96 ปี มีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีนำถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 97 รูป ต่อด้วยพิธีถวายสักการะ อ่านเกียรติคุณ ไหว้พระ รับศีล รับฟังพระธรรมเทศนา และการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ 9 รูป และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ภายในงานตลอดทั้งวันยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมวิชาการ การอบรมจิตภาวนา ปฏิบัติกรรมฐาน การแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษาได้แก่ วาดรูป กล่าวสุนทรพจน์ ตอบปัญหาธรรมะ และการเขียนเรียงความ
 
3 ตุลาคม 2552 , 17:50 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่