บรรยากาศการส่งหีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคัก

  
     บรรยากาศการส่งหีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคัก โดยคาดว่าจะเริ่มนับคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป
บรรยากาศการส่งหีบบัตรเลือกตั้งหลังปิดหีบเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งใช้โรงพลศึกษา 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นสถานที่นับคะแนน ซึ่งจะใช้การนับคะแนนรวม กรรมการการเลือกตั้งแต่ละหน่วยทั้ง 175 หน่วยได้ทยอยนำหีบบัตรเลือกตั้งมาเข้าคิวรอส่งหีบบัตรอย่างหนาแน่น ส่งผลให้การจราจรติดขัดอยู่ทั่วไป เทศบาลนครเชียงใหม่ ต้องปิดประตูทางเข้าหนึ่งทางและเปิดเดินรถทางเดียว ขณะเดียวกันได้มีการซักซ้อมความเข้าใจทหารกองพันพัฒนาที่ 3 เพื่อเตรียมการนับคะแนน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะเริ่มนับคะแนนได้ประมาณเวลา 19.00 น.และจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 24.00 น.
ล่าสุดนายประพันธ์ นัยโกวิทย์ กรรมการการเลือกตั้งได้มาอำนวยการส่งหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง ขณะที่ประชาชนที่มารอฟังการนับคะแนนอย่างแน่นขนัด บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
 
4 ตุลาคม 2552 , 17:41 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่