สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ ประกวดออกแบบ Logo ในวาระครบรอบ 60 ปี

  
    ประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปีแห่งการก่อตั้งสถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างภาคเหนือของไทยกับสหรัฐอเมริกา
สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในวาระครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งซึ่งกำลังจะมาถึงในปี 2553 นี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างภาคเหนือของไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวนี้จะนำไปใช้ในกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
สำหรับองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ จะต้องสื่อถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างภาคเหนือของไทย กับสหรัฐอเมริกา ต้องมีลักษณะที่เหมาะกับการปรับใช้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อื่น โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะเป็นทรัพย์สินของสถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะนำไปปรับใช้ตามวัตถุประสงค์และความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะเป็นผู้คัดเลือกผลงาน และประกาศผลการประกวดในงานพิธีวันนับถอยหลังวาระครอบรอบ 60 ปี สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนธันวาคม 2552 และประกาศทางเว็บไซต์ของสถานกงสุล
เปิดรับผลงานจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ Adobe Illustrator หรือ Photoshop ด้วยความละเอียดอย่างน้อย 300 DPI พร้อมแนบ รายละเอียดส่วนตัว ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานศึกษา หรือที่ทำงาน ทางอีเมล iamchiangmai@state.gov ผลงานชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.chiangmai.usconsulate.gov หมดเขตส่งผลงานเที่ยงคืนของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552
 
4 ตุลาคม 2552 , 18:34 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่