นายทัศนัย บุรณุปกรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม

  
     นายทัศนัย บุรณุปกรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เมื่อวานที่ผ่านมา
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่อย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า นายทัศนัย บุรณุปกรณ์ หมายเลข 2 ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งคือ 24,384 คะแนน รองลงมาคือหมายเลข 7 นางวิภาวัลย์ วรพุทธิพงษ์ 13,197 คะแนน และอันดับสามคือหมายเลข 1 ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ 6,958 คะแนน ผู้ไปใช้สิทธิจำนวน 64,871 8oคิดเป็นร้อยละ 61.03 ของจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 106,366 คน ส่งผลให้ตระกูลบูรณุปกรณ์เป็นทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คือนายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ ซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของนายทัศนัย และนางสาวทัศนีย์ บุรณุปกรณ์ น้องสาวของนายทัศนัย ซึ่งมีตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก โดยกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันหลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จ
สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในครั้งนี้มีผู้สมัคร 10 คนเป็นการเลือกตั้งในตำแหน่งดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 หลังจากร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ และได้ลงสมัครเข้าชิงชัยในครั้งนี้เช่นกัน โดยพบว่าการแข่งขันรุนแรงมากกว่าการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา เป็นที่จับตามองของประชาชนและสื่อมวลชนทั่วไป แม้ว่าจะเป็นสนามการเมืองเล็ก ทั้งนี้เพราะเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นพื้นที่ใหญ่ ที่บริหารงบประมาณจำนวนมาก และได้จัดกิจกรรมระดับชาติเช่น งานประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์หรือปีใหม่เมือง และงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่นับเป็นหัวแหวนของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องการผู้บริหารที่มีฝีมือโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
 
5 ตุลาคม 2552 , 07:30 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่