หลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะเนื่องในวันออกพรรษา อย่างหลากหลาย

  
    
หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะ เนื่องในวันออกพรรษาอย่างหลากหลาย โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ และวัดอินทขิลสะดือเมือง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2552 ด้วยข้างสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 83 รูป ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ส่วนวัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2552 พร้อมจัดแสดงแสง เสียง ตระการตาเสมือนพระพุทธเข้าและเทพเทวาเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในสมัยพุทธกาล ณ เชิงบันไดนาค วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด ขณะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2552 พร้อมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 500 รูป ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน และวิหารวัดฝายหิน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
ประเพณีตักบาตรเทโว" ย่อมาจาก "เทโวโรหนะ" อันหมายถึงการเสด็จลงมาจากเทวโลกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่า เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้เสด็จไปประกาศ พระศาสนาในแคว้นต่างๆ ทั่วชมพูทวีป ตลอดจนไปทรงเทศนาโปรดพระพุทธบิดา และพระประยูรญาติ แล้วพระองค์ได้ทรงรำลึกถึง พระมารดา คือ พระนางสิริมหามายา ซึ่งได้สิ้นพระชนม์ไปตั้งแต่พระองค์ประสูติได้ 7 วัน ทรงดำริที่จะสนองคุณพระพุทธมารดา ดังนั้น จึงได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฏกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษา ครั้นวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 หรือหลังวันออกพรรษา 1 วัน พระองค์เจ้าจึงได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มาประทับที่เมืองสังกัสสะ ประชาชนต่างพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์ เพื่อทำบุญตักบาตรกันอย่างเนื่องแน่น ด้วยเหตุนี้ พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า เสด็จจากเทวโลกมาสู่เมืองมนุษย์ จึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษ และทำสืบต่อมาเป็นประเพณีจนทุกวันนี้ ของทำบุญที่นิยมกันเป็นพิเศษในประเพณีนี้คือ ข้าวต้มลูกโยน ซึ่งเอาข้าวเหนียวมาห่อด้วยใบมะพร้าวไว้หางยาว กล่าวกันว่าที่นิยมทำข้าวต้มลูกโยน คงเป็นเพราะเมื่อพระพุทธองค์ เสด็จลงมาจากเทวโลก พระบรมศาสดาถูกห้อมล้อมด้วยมนุษย์และเทวดาจำนวนมาก ทำให้ผู้ที่เข้าไม่ถึงจึงคิดใส่บาตรโดยโยนเข้าไป
 
5 ตุลาคม 2552 , 09:47 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่